Tour de Husum
Byudvikling-03-22-15.jpg
Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell førte an på cykelturen rundt i Husum. Efter borgmesteren kommer pressekonsulent Andreas Hein og Ørstein Leonardsen, nuværende projektchef for Områdefornyelsen Husum. Længere nede i feltet ses den tidligere leder af Områdefornyelsen, Jan Salling Kristensen, i blå jakke. Foto: Kaj Bonne
Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell var torsdag i sidste uge på cykeltur gennem centrale dele af Husum sammen med en stribe embedsmænd.

Cykelturen gik fra Husumparken til Husum Bypark og videre ad Kobbelvænget til EnergiCenter Voldparken. Turens tema var den indsats, som Områdefornyelse Husum har stået for i perioden 2009 til 2015 med at give dele af Husum et socialt, kulturelt og fysisk løft. Områdefornyelse Husum havde fra sin start et budget på 27,5 mio. kr., der blev finansieret af staten og Københavns Kommune. I samme periode er der blevet investeret primært kommunale midler på omkring 130 mio. kr. i området.

Husumparken og Byparken

Nogle af disse investeringer blev taget i besigtigelse på cykelturen, der startede i Husumparken, hvor der ved Husum Skole er afsat midler til en legeplads og en multibane samt en fornyelse af selve Husumparken med en kunstgræsbane.
Næste stop var Husum Bypark der er omgivet af Frederikssundsvej, Husumvej og Korsager Allé. Her er anvendt omkring 2 mio. kr. til at åbne og nyindrette parken med blandt stier, legeredskaber og en scene. Det er også her i Byparken, af Områdefornyelse Husum holder folkemøde på søndag den 31. maj fra kl. 11 til 18 for at fejre afslutningen af indsatsen fra Områdefornyelsen.

Husumforbindelsen og ECV – og nye planer

Også gang- og cykelruten Husumforbindelsen til 25 mio. kr. var et tema på cykelturen. Forbindelsen er planlagt til at binde Husum sammen på tværs fra tunnelen under S-banen ved Åvendingen via Husumparken, Husum Bypark, ad Kobbelvænget til EnergiCenter Voldparken (ECV) over en bro til Tingbjerg.
Ved ECV stoppede turen og borgmesteren blev bl.a. præsenteret for Lokaludvalgets planer for etablering af en naturskole ved Utterslev Mose og Vestvolden, placeret i tilknytning til EnergiCenteret.
På mødet ved ECV gav fuldmægtig Mads Engholm, som er koordinator i Teknik- og Miljøforvaltningen for byudviklingen i Bystævneparken og Tingbjerg, en kort orientering omkring de forslag til omfattende planer for områderne, der i løbet af et par uger bliver offentliggjort. Han kunne dog komme ind på planernes konkrete indhold, men sagde at de byggede videre på de tidligere planer, partnerskabsaftaler. Efter offentliggørelsen af planerne skal disse til behandling i de berørte boligselskaber, i de politiske fagudvalg på Københavns Rådhus samt i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, inden der træffes beslutninger i Borgerrepræsentationen.

– Et godt resultat

Det var en borgmester, der var tilfreds med det han så på sin tur gennem Husum. – Det er godt, at se hvad der er sket i Husum. Områdefornyelse Husum har taget gode initiativer, og der er kommet et godt resultat ud af det, siger Morten Kabell, der har et godt kendskab til Husum bl.a. fra sin gymnasietid på Nørre Gymnasium. – Nu gælder det om at fastholde engagementet hos borgerne, og vi skal som politikere og forvaltning lytte til de lokale bidrag og ønsker. Lokaludvalget kan bidrage med meget og skal også bruges mere, slutter Morten Kabell og sætter sig igen op på cyklen for at trille tilbage til Rådhuset.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top