Stadig planer om kunstgræsbane ved Kirkemosen
Kunstgræsbane-01-08-15.jpg
På dette område tæt på både Utterslev Mose og Kirkemosen foreslås etableret en kunstgræsbane med gummigranulat. Planerne har vakt lokal modstand hos bl.a. Lars Barrett Engdahl, Christina Löf og Bente Mortensen (th). Foto: Kaj Bonne
Trods stor lokal modstand fastholder forvaltning og politikere tilsyneladende planerne om etablering af en kunstgræsbane i et fredet område ved Kirkemosen.

Både mange lokale borgere, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Brønshøj-Husum Lokaludvalg har opfordret politikerne på Københavns Rådhus til at skrinlægge planerne om, at der anlægges en kunstgræsbane til fodbold i det fredede område ved Boldklubben FIX´s boldbaner tæt på Kirkemosen og Brønshøj Kirkevej. Alligevel ser det ud til, at forvaltningen fortsætter det forberedende arbejde, der skal ligge til grund for blandt andet en ansøgning til Fredningsnævnet om dispensation for bestemmelser om fredningen.

Flere undersøgelser

Allerede i foråret 2014 afsatte et flertal på Københavns Rådhus 10,2 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbanen, og fritidschef i Byudvikling, Mads Kamp Hansen, oplyser, at de foreløbige undersøgelser af jordunderlaget, der er gennemført, ikke er entydige.

– Derfor skal der dels udføres flere geotekniske undersøgelser og dels foretages nogle grundvandspejlinger, der kan klarlægge om det er muligt at dræne banen. Dette er for at blive klogere på, hvilke mulige løsninger af bundopbygningen af kunstgræsbanen, der kan arbejdes videre med, siger Mads Kamp Hansen.

– På basis af forundersøgelsen udarbejdes en overordnet beskrivelse af projektet, der skal indgå i en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet. Det er planen at Fredningsnævnet modtager ansøgningen i efteråret 2015, og sideløbende med fredningsansøgningen vil projektet også blive VVM-screenet, fortsætter Mads Kamp Hansen.
– Ved en dispensation af fredning og godkendelse af screening vil der arbejdes videre med etablering af kunstgræsbanen. Rådgiver vil udarbejde en konkret projektbeskrivelse af kunstgræsbanen, hvorefter byggeriet vil blive sendt i udbud. Det er målet, at banen skal anlægges i sommeren/efterår 2016, således at den er klar til brug i vinteren 2016/2017, slutter Mads Kamp Hansen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top