Spørgsmål om beplantning ved Husum Station
Borgerrepræsentant Jakob Næsager (C) har spurgt Teknik- og Miljøforvaltningen om hvad der gøres for at undgå at fjerne træer og buske i forbindelse med anlæg af den nye gang- og cykelbro over banelegemet ved Husum Station, samt om der i givet fald vil ske genplantning

Borgerrepræsentant Jakob Næsager (C) har spurgt Teknik- og Miljøforvaltningen om hvad der gøres for at undgå at fjerne træer og buske i forbindelse med anlæg af den nye gang- og cykelbro over banelegemet ved Husum Station, samt om der i givet fald vil ske genplantning. Forvaltningen svarer, at det er nødvendigt at fælde enkelte træer for bl.a. at kunne indhejse broens dækelementer. Området langs Kongemarksvej er privat og ejet af grundejerforeningen, med hvem forvaltningen har en aftale om eventuelt at låne arealet til byggeplads – men p.t. ingen aftale om genplantning, hvis der skal fældes træer.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top