Hul på debatten om letbane
Letbanemøde-02-22-15.jpg
Der var ikke den helt store interesse for at deltage i borgermødet på Husum Skole. Men der er også mindst 10 år til en letbane måske kan køre på Frederikssundsvej. Foto: Kaj Bonne
Beskedent fremmøde til orienteringsmøde om en mulig letbane i Brønshøj-Husum.

Efter velkomst af Freddy Ingvorsen, formand for Lokaludvalgets Byudviklingsudvalg, præsenterede repræsentanter for Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen et projekt om etablering af en letbane fra Nørrebro Station ad Frederikssundsvej til Husum Torv og herfra via Bystævneparken og Tingbjerg til Gladsaxe Trafikplads.
Der var mødt omkring 30 borgere op til mødet, der afslørede at begejstringen for planerne om en letbane ikke er udelt, da konsekvenserne af et anlæg af letbanen er noget uklare. Efter præsentationen blev der arbejdet i temagrupper omkring linieføring, stoppesteder, parkering, trafikafvikling samt løft af byrummene ved anlæg af letbanen.

Lokaludvalget med i følgegruppe

Referaterne fra gruppedrøftelserne indgår i forvaltningens videre arbejde med projektet, hvor en egentlig forundersøgelse starter efter sommerferien. Der er lagt op til, at der i 2016 og i 2018 vil ske yderligere og mere omfattende inddragelse af borgerne i bydelen, inden der i 2018 forventes taget en politisk principbeslutning om anlæg af letbanen. Efter planen kan letbanen sættes i drift i 2025.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg deltager med tre repræsentanter i en nedsat følgegruppe.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top