Nej til kunstgræsbane
Københavns Kommunes planer mod et rekreativt naturområde ved Kirkemosen og dens omgivelser med tilknytning til Utterslev Mose. En kunststofbane med blændende strålekastere ved Kirkemosens naturområde, der indebærer årlig tilførsel af arealet med 3 tons salt, og andre stoffer, er hvad København Kommune har planer om. Ved en kunststofbane, og de medfølgende miljøbelastninger, samt gener fra […]

Københavns Kommunes planer mod et rekreativt naturområde ved Kirkemosen og dens omgivelser med tilknytning til Utterslev Mose.

En kunststofbane med blændende strålekastere ved Kirkemosens naturområde, der indebærer årlig tilførsel af arealet med 3 tons salt, og andre stoffer, er hvad København Kommune har planer om.

Ved en kunststofbane, og de medfølgende miljøbelastninger, samt gener fra lysanlæg med blændende strålekastere til naboerne, vil naturen omkring Kirkemosen og Utterslev Mose komme i en ugunstig tilstand.

Danmark er blevet pålagt at genoprette naturen fra den allerede ugunstige tilstand.

Dette gælder for Danmarks naturområder, og også for naturen omkring Kirkemosen som, sammen med Utterslev Mose, er et åndehul for liv og naturoplevelser.

I vinterhalvåret står boldbanen og området ofte længe under vand i uger. I en almindelig våd vinter står der altid vand. Grundvandet stiger og sumper området til. Vandet fra boldbanen siver eller løber over gangstien. Dette kan iagttages hvert år. For enden af boldbanen løber en å kun 3 m. fra boldbanen. Også herfra løber vandet fra boldbanen over gangstien og ned i åen og videre ud i Kirkemosen. Det ene hjørne af boldbanen ligger blot 25 m. fra Kirkemosen, og med skrånende terræn mod Kirkemosen.

Med udsmidning af 3 tons salt årlig og anden, – for miljøet, – ugunstige stoffer, vil omgivelserne og Kirkemosens plante- og dyreliv blive nedbrudt begge steder.

For at opfylde kravet om genoprettelse af naturens ugunstige tilstand, vil det bedste være, at inddrage boldbanen til Kirkemosens natur. Der er allerede mange naturlige eksisterende muligheder for spilleaktiviteter i nærområdet – og mulighed for at udvide disse anlæg, og bygge nye anlæg. Eller bevare området som det er eller give det til spejderne, der vist nok mangler hus og plads.

Jeg tror ikke et sekund på, at Københavns Kommune er blevet orienteret grundigt nok i denne sag. Ellers ville der være kommer et afslag!

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top