Bevægelsesuger er også læring
Husum-Skole-18-15.jpg
Efter boogie woogie for alle skolens klasser, blev der leget med kegler og ærteposer i 2. klasse. Kegler og ærteposer havde tal og numre og eleverne skulle kaste til hinanden og finde på ord og regnestykker. Foto: Kaj Bonne.
Husum Skole deltog i kampagnen ’Sæt skolen i bevægelse’

Skolegården var proppet elever fra alle skolens klassetrin fra 8.45- 9.00 hele sidste uge. Der blev danset boogie woogie, lavet yoga , lavet morgengymnastik, løbet postløb og leget gemmeleg på skolen. Alt sammen aktiviteter, der var sat i gang for at sætte fokus på kampagnen ’ Sæt skolen i bevægelse’ – en kampagne fra Dansk skoleidræt.

-Kampagnen giver os mulighed for at lege med bevægelse. Men vi har hele tiden fokus på, at vi laver bevægelse for at lære noget også, fortalte Malene Schat-Eppers, der er bevægelsesvejleder på Husum Skole. Ifølge hende er bevægelsesugen en kærkommen mulighed for at få sat fokus på de nye ting som skolereformen har ført med sig, nemlig at lærerene skal indarbejde 45 minutters bevægelse i elevernes skoledag – udover idræt og diverse frikvarterer.

-Det er meget forskelligt, hvordan den enkelte lærer har været i stand til at indarbejde bevægelse, og mange savner gode ideer og redskaber til at gøre det på en lærerig måde. Det kan vi bruge sådan en kampagne til, sagde Malene Schat-Eppers. Hun har sammen med en anden bevægelsesvejleder på skolen sat en masse kampagne-inspiration op på lærerværelset, og hendes håb er at en uge, der har så meget bevægelsesfokus vil forplante sig til tiden efter.

-Det handler meget om, at den enkelte lærer for øjnene op for, hvordan de kan sætte bevægelse på de forskellige læringsmål for eleverne. Der er stor forskel på, hvad en bevægelsesaktivitet fremmer hos barnet. Derfor skal man vælge med omhu og have gjort sig nogle tanker inden. Det handler ikke bare om at løbe rundt, fastslog Malene Schat-Eppers, og hun er ikke i tvivl om, hvad eleverne vinder ved at have en skoledag fuld af bevægelse.

-Det er dokumenteret at læringsparatheden øges lige efter, man har bevæget sig. Man ved også, at hovedet ofte slår fra efter 20 minutters undervisning. Derfor er det en god idé at lægge bevægelsespauserne midt i timen, så eleverne er mere læringsparate i den sidste halvdel af timerne også.

Aktiv undervisning – derfor!

• Jo flere sanser og jo mere krop man kan få ind i den kognitive læring, jo bedre husker og forstår man.

• Den kropslige erfaring er grundlæggende den mest naturlige måde for børn at lære på.

• Undervisning med bevægelse motiverer flere elever til at være engagerede i undervisningen.

• Fysisk aktivitet øger koncentrationen i en længere skoledag.

• Motorisk træning og bevægelse skaber færre konflikter, giver øget trivsel og læringsparathed.

Om Sæt Skolen i Bevægelse

• Sæt Skolen i Bevægelse er en årlig tilbagevendende kampagne, som Dansk Skoleidræt står bag med støtte fra TrygFonden.

• Den årlige aktivitetsuge og konkurrence finder sted i en periode på fem sammenhængende dage.

• I 2015 afholdes aktivitetsugerne i uge 16-19. Her skal de deltagende klasser lave aktiv undervisning med inspiration fra kampagnens website.

• Det er gratis at deltage i Sæt Skolen i Bevægelse, og alle skoler kan være med. De tilmeldte skoler har desuden fået tilsendt et kampagnemateriale, der kan bruges til at understøtte den aktive undervisningsform.

• Sæt Skolen i Bevægelse er en del af indsatsen Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med indsatsen er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

• Læs mere og gør brug af de mange gratis øvelser på www.sætskolenibevægelse.dk

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top