Pædagogik foran effektiviseringer
Kvalitet og pædagogiske principper og visioner bør altid gå foran overvejelser om effektiviseringer og kroner og ører. Og i den debat, der kører lige nu om fremtidens fritidstilbud, mener vi i Radikale Venstre, at fokus ret ensidigt lige nu er koncentreret udelukkende om organisering, frem for også at drøfte hvordan vi bedst muligt højner og […]

Kvalitet og pædagogiske principper og visioner bør altid gå foran overvejelser om effektiviseringer og kroner og ører. Og i den debat, der kører lige nu om fremtidens fritidstilbud, mener vi i Radikale Venstre, at fokus ret ensidigt lige nu er koncentreret udelukkende om organisering, frem for også at drøfte hvordan vi bedst muligt højner og sikrer de pædagogiske principper og visioner.

Den del er sat i baggrunden, og derfor foreslår vi i børne- og ungdomsudvalget, at vi i den fremadrettede diskussion har pædagogiske visioner og kvalitet som en væsentlig del af dagsordenen på højde med den, der kører nu om matrikler, sammenlægninger osv.

Jeg forstår nemlig godt, at mange forældre, ledere og andre implicerede sidder med en stor bekymring om fremtiden, når der pludseligt opstår rygter om, at et eller flere fritidshjem skal lukkes eller sammenlægges. Netop derfor er det så vigtigt, at debatten også omhandler, hvordan vi bedst muligt fagligt og pædagogisk foretager den ændring, der er nødvendig.

For vi står med den udfordring fremover, at børnene efter folkeskolereformen er længere tid i skolerne og kortere tid i fritidshjemmene. Cirka en time dagligt flyttes fra fritidshjemmet til skolen.

Af samme grund vil der fremover være færre penge til fritidsområdet, og for at sikre den pædagogiske kvalitet i fritidstilbuddene, er vi nødt til at se, om vi kan organisere området på en ny måde, så der stadig er høj faglig og pædagogisk kvalitet i alle fritidshjem.

Børne- og ungdomsforvaltningen har fremlagt nogle forslag til en ny organisering af området, og forslaget har været i høring blandt samtlige institutioner og faglige organisationer. Det har selvsagt givet anledning til rigtig mange høringssvar og til megen betænkelighed og usikkerhed blandt forældre og personale.

Fra radikal side har vi bedt om, at Børne- og Ungdomsudvalget får en grundig drøftelse af, hvilke pædagogiske principper og visioner København skal have på fritidsområdet. Hvad er det for en fritidspædagogik, vi ønsker, og hvor ambitiøs ønsker vi at være på børnenes vegne?

Og vi har bedt om, at udvalget har denne drøftelse før der træffes beslutning om den fremtidige organisering af fritidsområdet.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top