Opfordrer til at opgive kunstgræsbane
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har på sit sidste møde behandlet planerne om at anlægge en kunstgræsbane ved Kirkemosen og Boldklubben FIX´s baner på Brønshøj Kirkevej. Lokaludvalget siger i en udtalelse, at de vil udtrykke sin bekymring ved planerne om etablering af kunstgræsbanen

.- Vi frygter, at en kunstgræsbane på det fredede område vil kunne få uheldige miljømæssige konsekvenser for den omkringliggende natur, herunder forurening af moseområderne og forstyrrelse af dyrelivet. Endvidere må det skønnes, at anvendelsen af en kunstgræsbane risikerer at give de omkringboende borgere yderligere støjgener samt gener fra belysning af anlægget, siger Lokaludvalget i henvendelsen til både forvaltningen og det politiske Kultur- og Fritidsudvalg på Københavns Rådhus. På den baggrund opfordrer Lokaludvalget til, at planerne om en kunstgræsbane ved Kirkemosen opgives, men at de gerne ser, at der fortsat spilles fodbold på det omtalte areal, samt at den nuværende græsbane forbedres. Endelig peger Lokaludvalget på, at Københavns Kommune ser på muligheden for i stedet at anlægge en kunstgræsbane ved boldbanerne i Gadelandet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top