Lokaludvalget foreslår initiativer om seniorboliger
Et forslag til ældrepolitik i Københavns Kommune for 2015-2018 har været til behandling i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der overordnet kan tilslutte sig forslaget, men dog finder, at der burde have været opstillet flere konkrete mål/handlinger

Lokaludvalget siger i sit høringssvar, at det er deres generelle opfattelse, at kommunens aktiviteter på alle områder skal være præget af kvalitet og service i relation til borgerne, samt peger på vigtigheden af, at der også overfor ældre skabes rammer, der giver borgerne tryghed og muligheder, samt at de ældre skal have mulighed for at leve et selvstændigt liv og i så stor udstrækning som muligt kunne fortsætte med at yde bidrag til samfundet, både for de ældres egen skyld og for samfundets skyld. Lokaludvalget foreslår konkret, at der i kommunens ældrepolitik indgår initiativer omkring etablering af seniorboliger, evt. i form af seniorboligfællesskaber for borgere over fx 55 år, der ønsker fællesskab med andre samt en mere praktisk/overkommelig boligform.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top