Kunstgræsbane i Kirkemosen går ud over naturen
Boldbanen.jpg
Boldbanen ved Fix er ofte oversvømmet om efteråret. Foto: Bente Mortensen
I Brønshøj Husum Avis den 23. februar fastholder planlægningschef Mads Kamp Hansen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen planerne om, at der skal anlægges en kunstgræsbane på et fredet område ved Boldklubben FIX´s baner ved Brønshøj Kirkevej. I artiklen benægter Mads Kamp Hansen, at der skal anvendes gummigranulat af bildæk […]

I Brønshøj Husum Avis den 23. februar fastholder planlægningschef Mads Kamp Hansen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen planerne om, at der skal anlægges en kunstgræsbane på et fredet område ved Boldklubben FIX´s baner ved Brønshøj Kirkevej.

I artiklen benægter Mads Kamp Hansen, at der skal anvendes gummigranulat af bildæk til opbygningen af kunstgræsbanen i Kirkemosen. Det er meget underligt, for der bruges gummigranulat ved både etablering og pleje af de andre kunstgræsbaner i kommunen. Det nye er, at der i dag anvendes en kombination af sand og gummi ved etablering af 3. generations kunstgræsbaner. Her bruges sand i bunden og gummigranulat ovenpå for at sikre bolden en fjedrende effekt – ellers kunne man jo nøjes med at anlægge en grusbane.

For at undgå forurening fra gummigranulatet, stiller Københavns kommune krav om, at drænvand fra kunstgræsbanen skal ledes til kloak. Men kommunen stiller ingen krav til de 3-5 tons gummigranulat, der ifølge Dansk Boldspil Union (DBU) forsvinder hvert år ved alm. spil og vedligeholdelse af en 3. generations kunstgræsbane og hvor en stor del må forventes at havne i det nærliggende miljø.

Kommunen forholder sig heller ikke til de ca. 3 tons salt (NaCl) der hvert år skal tilføres for at undgå frost på banen og gøre den spilbar ifølge DBUs gode råd om vedligehold af 3. generations kunstgræs-fodboldbaner.

Den påtænkte kunstgræsbane ved Kirkemosen ligger meget tæt på både grøfter og på søens vandoverflade. Vandstanden her er ofte meget høj både efterår og vinter, så banerne står helt eller delvis under vand. Derfor er der stor risiko for, at både salt og gummigranulat ender i vandet og ændrer levevilkårene for dyrelivet ved helt almindelig brug af banen.

Derudover er der en særlig risiko, fordi banen ligger i et af de områder, som med sikkerhed bliver oversvømmet i tilfælde af større regnskyl.

Tab af naturværdi

Kirkemosen er det grønne område i København, som har den højeste biologiske naturværd i jævnfør kommunens bynaturindex (BNIbio). Her findes bl.a. flere sjældne planter, insekter, fugle, padder og flere forskellige flagermus, der hver især er følsomme overfor selv små ændringer i naturtilstanden som fx et øget saltindhold eller farlige stoffer og tungmetaller.

Flere af arterne i Kirkemosen er det man kalder kommunale ansvarsarter, fordi de er omfattet af Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet eller har rødliste status, hvilket betyder, at de er sjældne og man skal være særlig påpasselig med at bevare deres levesteder. Det kan derfor undre, at politikerne ønsker at etablere en kunstgræsbane netop på dette sted, som i øvrigt også er fredet og beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven.
Stop for tabet af biologisk mangfoldighed og sikring af naturområder for de sjældne arter er emner, der er højt prioriteret både i Københavns kommunes strategi for biologisk mangfoldighed og som en af landets 6 Green City kommuner.

En Green Cities-kommune gør en ekstraordinær indsats for at fastholde, beskytte og forbedre miljøet og arbejde langsigtet med at udvikle et bæredygtigt lokalsamfund.

www.greencities.dk

Men hvem sikrer, at kommunen tager hensyn til naturen og borgere i virkeligheden og ikke kun på papiret?

Som lokal beboer ser jeg frem til, at politikerne i Københavns kommune lever op til sine egne målsætninger for at beskytte den sårbare natur og snart begynder at lytte på os, der bor i lokalområdet og gerne vil være med til at sikre et bæredygtigt lokalsamfund.

Problemet er, at dette projekt slet er ikke er bæredygtigt og hverken tager hensyn til naturen, lokalbefolkningen eller økonomien. Opfordringen til politikerne lyder derfor: Stop nu planerne om at etablere en kunstgræsbane i Kirkemosen.

Stierne

Stierne er ofte oversvømmet ved boldbanen ved FIX. Foto Bente Mortensen

 

1 kommentar om “Kunstgræsbane i Kirkemosen går ud over naturen”

 1. Tom siger:

  Hej
  Jeg læste jeres artikel i lokal bladet tirsdag 18 dec, om at der stadigvæk arbejdes på kunstgræsbaner i Kirkemosen.
  Alt dette på trods af kraftigt modstand fra beboer, grundejer foreninger og lokal udvalg. Er det rimeligt at Vores egen kommune gennemtrumfer et ønske fra en idrætsforening….. Kig på anlæg i Tingbjeg, hvor meget lys der spreders Stakkels naboer.
  Tingbjerg er der imod et oplagt sted at lave flere baner.
  Tingbjerg kunne blive alle idrætsgrenes sted.
  Tingbjerg har plads, parkering mm.
  Tingbjerg skal bare moderniseres. Lys på cykelstier er mangelfuld, der er meget mørkt der ovre. Mere lys på cykelstier, så det er trygt at løbe og cykle der.
  Tingbjerg er nabo til en stor gruppe borgere som ikke kommer der, fordi der ikke er noget at tager der over for og Fordi der er mørkt.
  Tænkt hvis vi fik lys på cykelstier der over til, tænk hvis Tingbjeg Idrætspark blev lige så attraktiv som Grøndalscentret. Så ville det være et perfekt bindeled imellem Tingbjerg, Brønshøj og Husum.
  Tænk på alle de unge mennesker som kunne have glæde af at vi engang kunne få en indendørs hal, tennisbaner, en familie venlig svømmehal.
  Kan i ikke se et paradis Tingbjeg kunne blive.
  Så drop kunstgræs, lysmaster m.m i små lokal områder og giv noget som mange flere end en klub får glæde af.
  Kunne lokalbladene ikke slå et slag, for hvad os lokale ønsker og ikke hvad kommunen syntes, der skal trækkes over hoved på de lokale??

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top