Modstand mod kunstgræsbane ved Kirkemosen
Kunstgræsbane-01-08-15.jpg
På dette område tæt på både Utterslev Mose og Kirkemosen foreslås etableret en kunstgræsbane med 120 ton gummigranulat. Planerne har vakt lokal modstand hos bl.a. Lars Barrett Engdahl, Christina Löf og Bente Mortensen (th). Foto: Kaj Bonne
En gruppe borgere i Brønshøj protesterer mod planerne om en kunstgræsbane mellem Brønshøj Kirkevej og Kirkemosen. - Ja til fodbold, men nej til at ødelægge miljøet, siger stadig flere. Og de støttes af Dansk Naturfredningsforening.

Et flertal på Københavns Rådhus afsatte sidste forår 10,2 mio. kr. i anlæg i 2015 til etablering af en kunstgræsbane ved Boldklubben FIX på Brønshøj Kirkevej, men det er dog langtfra alle, der er begejstret over planerne om en kunstig 11-mands bane med lysmaster og hegn i et fredet område. I 2000 blev blandt andet Utterslev Mose, Kirkemosen og det grønne område, hvor der planlægges etableret en kunstgræsbane, fredet. Fredningen skete blandt andet for at sikre de landskabelige værdier, men også for at øge områdets biologiske diversitet og at bevare nuværende vigtige levesteder for dyr og planter. En mulig miljøbombe En gruppe lokale borgere omkring Utterslev Mose har oprettet en selvbestaltet styregruppe, der i starten af februar holdt et møde for de omkringboende og for brugerne af det grønne område, hvor kunstgræsbanen foreslås anlagt. Mødet havde omkring 25 deltagere, der var enige om, at det af miljømæssige grunde er en rigtig dårlig idé at anlægge en kunstgræsbane på området. – Vi synes, det er en god idé, at der spilles fodbold på det fredede område, og også at der bruges penge på at gøre de nuværende græsbaner endnu bedre, men vi risikerer at en stor kunstgræsbane er en miljøbombe, der på mange måder vil give både Utterslev Mose og Kirkemosen samt omgivelserne miljøproblemer, siger Bente Mortensen fra styregruppen, der sammen med Christina Löf og Lars Barrett Engdahl har sat avisen stævne ved FIX´s klubhus. Lugt, larm og lys – Der er så mange miljømæssige argumenter for at der ikke skal anlægges en kunstgræsbane ved Kirkemosen, at vi opfordrer politikerne til at opgive planerne, siger Christine Löf. – Vi frygter ikke alene for forurening af vådområderne og omgivelserne, men også for den lugt og larm, der kommer fra en kunstgræsbane, tilføjer hun. Endvidere skønner styregruppen, at det kraftige kunstige lys vil give mange omkringboende gener. – Vi tror også, at en kunstgræsbane vil få alvorlige miljømæssige konsekvenser for dyrelivet, ikke mindst fuglelivet, og dyrenes døgnrytme risikerer at blive slået i stykker med den kraftige belysning, siger Lars Barrett Engdahl.

Boldklubben Fix 08-15
 Det nye klubhus for Boldklubben FIX ligger lige ud til det grønne (og fredede) område, hvor en kunstgræsbane er planlagt. Foto: Kaj Bonne
”Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening vil gøre sit yderste for at tale naturens sag og advokere for, at der ikke dispenseres for fredningen. Selvfølgelig skal der ikke anlægges en kunstgræsbane i et fredet område.”

På de foreningers vegne Lars Nørgaard Andersen BHA 1. april 2014

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top