Kort nyt
2700Kulturdag den 13. juni Brønshøj-Husum Lokaludvalg har besluttet, at der også i år skal afholdes 2700Kulturdag på Brønshøj Torv. Det er syvende år i træk, der afholdes Kulturdag, og i år bliver det lørdag den 13. juni. Lokaludvalget har bevilget 100.000 kr. til festen, og der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for Lokaludvalgets Kulturudvalg […]

2700Kulturdag den 13. juni Brønshøj-Husum Lokaludvalg har besluttet, at der også i år skal afholdes 2700Kulturdag på Brønshøj Torv. Det er syvende år i træk, der afholdes Kulturdag, og i år bliver det lørdag den 13. juni. Lokaludvalget har bevilget 100.000 kr. til festen, og der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for Lokaludvalgets Kulturudvalg og Kulturhuset Pilegården. Formålet med Kulturdagen er at skabe liv i bydelen sætte fokus på de kultur- og fritidsaktiviteter, der finder sted i bydelen. Der vil også være særlig opmærksomhed på at skabe netværk mellem lokale aktører og foreninger. Målgruppen er alle borgere i bydelen – men især børn og børnefamilier.
Flere i Brønshøj-Husum end på Bornholm Den seneste opgørelse over indbyggertallet i bydelen viser, at 43.056 borgere har bopæl i Brønshøj-Husum. Heraf er 10.005 mellem 0-17 år, 27.158 mellem 18-64 år og 5.320 over 65 år. Mens det samlede indbyggertal i bydelen er svagt stigende de sidste mange år, er der lang vej til forholdene i 1960, hvor indbyggertallet var næsten 52.000. Til sammenligning var indbyggertallet for hundrede år siden, i 1915, omkring 4.500. Sammenlignes med kommuner rundt om i landet, er indbyggertallet i Brønshøj-Husum større end det tilsvarende tal på fx Bornholm.

 

Lokaludvalget er betænkelig ved ny fritidsordning Brønshøj-Husum Lokaludvalg har også behandlet det forslag, der er sendt i høring om ”Fremtidens fritidstilbud”. På sit sidste møde vedtog Lokaludvalget et høringssvar, der bl.a. udtrykker betænkelighed ved forslaget om at nedlægge velfungerende fritidshjem og flytte børnene til meget store enheder. – Vi frygter, at det risikerer at hæmme børnenes udvikling og trivsel, samt at det kan betyde en mangel på nærhed og kendskab mellem børn, forældre og personale, hedder det i høringssvaret fra Lokaludvalget. Endvidere finder Lokaludvalget, at det kan være et positivt element i børnenes hverdag, at de fysisk skifter opholdssted i løbet af dagen, samt at mindre institutioner bedre sikrer et varieret tilbud. En ny fritidsordning i København kan betyde både organisatoriske ændringer og fysiske ændringer (placering af fritidstilbud). Åbent hus hos lokalhistorikerne En række torsdage i tidsrummet fra kl. 18-20 stiller medlemmer fra Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev deres viden og ekspertise til rådighed for alle med spørgsmål af lokalhistorisk karakter, og der vil også være mulighed for at kigge i foreningens righoldige bog- og billedarkiv. Alle er velkomne med spørgsmål og en mulighed for at få stillet sin nysgerrighed. Indtil videre foregår det den 19. februar, 5. og 19. marts, 16. og 30. april, 28. maj, samt 11.og 18. juni i Kulturhuset Pilegården, lokale 4. Lokalområdet og dermed foreningens virke dækker Husum med Tingbjerg, Brønshøj med Grøndal samt Utterslev, som i dag er Bispebjerg-Nordvest med Emdrup.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top