Utilfredshed med forslag om ny fritidsordning
Et forslag, til det politikerne kalder Fremtidens Fritidstilbud, har vakt forældrenes undren og bekymring

Børne- og Ungdomsudvalget i København har sendt et forslag til høring om, hvordan den fremtidige fysiske struktur omkring fritidstilbud skal indrettes.
Forslaget har skabt bekymring hos en del forældre, der frygter at der skal nedlægges velfungerende selvstændige institutioner til fordel for meget store fritidshjem, der underlægges en skoleleder.
En gruppe forældre på Fritidshjemmet Storegårdsvej har dannet forældregruppen Bevar Storegårdsvej og har sat et stort banner op, der klart viser forældrenes holdning til de konkrete planer om at nedlægge fritidshjemmet og samle alle børn fra herfra og fra Voldparkens Fritidshjem på en gigantisk fritidsinstitution, Frithuset, på Korsager Skole.
Forældregruppen har skrevet til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget og opfordrer dem til at sikre, at Fritidshjemmet Storegårdsvej vil kunne bestå som et selvstændigt fritidshjem, og understreger at de finder det vigtigt, at deres børn får opfyldt behovet for det at skifte fra skole til fritidshjem – både fysisk, socialt og pædagogisk.
Læs mere om sagen inde i avisen, hvor der er indlæg fra både en forælder og en politiker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top