Reformforslag om fritidstilbud forringer kvaliteten for vores børn
Af: Jon Mavko Andersen, far til Naja i børnehaven Engle og pædagog i institutionen Kirkebjerg fritidshjem Vi er langt i processen om fremtidens fritidstilbud og beslutningen om at etablere kæmpeinstitutioner til vores børn. Og jeg har endnu ikke hørt et eneste godt argument fra politikerne om, hvorfor vores børn skal vinke farvel til tryghed og […]

Af: Jon Mavko Andersen, far til Naja i børnehaven Engle og pædagog i institutionen Kirkebjerg fritidshjem
Vi er langt i processen om fremtidens fritidstilbud og beslutningen om at etablere kæmpeinstitutioner til vores børn. Og jeg har endnu ikke hørt et eneste godt argument fra politikerne om, hvorfor vores børn skal vinke farvel til tryghed og nærvær i de mindre fritidshjem og klubber.
Børne-og Ungdomsudvalgets argumentation i debatten om fremtidens fritidstilbud klinger hult. Ingen politikere har fremført et eneste konkret eksempel på, hvordan reformforslaget til fremtidens fritidstilbud skal kunne løfte kvaliteten i fritidsinstitutionerne.
Der er ikke fremlagt forskning, der viser, at store institutioner er en hensigtsmæssig ramme for at skabe kvalitetspædagogik og gode udviklingsbetingelser for børn. Al forskning peger i den modsatte retning.
Der er ikke givet konkrete eksempler på, hvordan stordrift vil skabe flere fuldtidsstillinger for pædagoger inden for fritidsområdet.
Og der findes intet offentliggjort materiale, der understøtter, at mindre ledelse eller ”1:1 ledelse”, som politikerne kalder det, fører til øget kvalitet for børnene.
Faktisk har Børne- og Ungdomsudvalget kun kunne fremføre ét kvalificeret argument, der understøtter incitamentet for at gennemføre reformudkastet. Et argument de gerne går let henover, når der bliver spurgt ind, nemlig at reformen primært er en langsigtet besparelse på fritidsområdet.
Klaus Mygind (SF) fremstiller reformudkastet som om, at det kun vil være enkelte små fritidshjem, der ligger langt fra skolen, som lukkes. Det fremgår meget tydeligt af udkastet, at ingen fritidshjem får lov at bestå. Man ønsker at afvikle de fleste og fordoble eller tredoble de resterende til kæmpeinstitutioner.
”Vi gør det for børnenes skyld” siger Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) til Avisen.dk.
Fru Pia Allerslev, man kunne jo passende bruge, de mange anlægsmidler der er øremærket til reformen, på at tilføre fritidsinstitutionerne, som er blevet besparet og nedskåret igennem årtier, ressourcer. Så kunne man løfte fritidsområdet endnu højere op og skabe super kvalitet, i stedet for nedsmeltning.
Henrik Svendsen (DF) Siger til TV 2 Lorry ”Jeg kan sagtens se, at hvis man sammenlægger institutioner, så kan man styrke ledelses strukturen” Jeg undrer mig over denne påstand. At fjerne ledelse fra området er vel næppe en styrkelse, mon ikke han mente” bespare”
De gode argumenter er vores. Og vi skal nok få flere og flere borgere og forældre i København til at tage aktivt stilling. De hundredevis af forældre, vi så i onsdags til demonstrationen foran rådhuset, er kun begyndelsen til en modstand, der kan vokse sig meget stor, hvis ikke politikerne kommer til fornuft og tager deres vedtagede principper af bordet igen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top