Midlertidige gadegallerier
Københavns Kommune stiller midlertidigt udvalgte byggepladshegn til rådighed for kunst i det offentlige rum

Københavns Kommune har ofte gang i store og langvarige byggerier. Det betyder tit lange perioder med kedelige byggepladser.
Ved at sætte plader op på en del af hegnet rundt om udvalgte byggepladser, bliver der skabt rum for kreativitet i form af midlertidige gadegallerier. Her får byens borgere mulighed for at udsmykke de ellers ofte triste byggepladshegn med street art og andre kreative indslag, i den periode byggeriet står på.
Projektet skydes i gang som forsøg i januar 2015 på byggepladsen ved Brønshøj Skole. Forsøget løber i hele byggeperioden og forventes afsluttet i august 2016. Efterhånden vil flere byggepladser blive inddraget.

Her må males og her må der IKKE males
Der må males på det mere end 10 m opsatte pladehegn langs Elmelundevej.
Der må IKKE males på pladehegnet langs Brønshøjgårdvej, da dette IKKE er omfattet af projektet.
At der udelukkende må males på de opsatte plader til formålet. Der må med andre ord ikke males på elkasser og de betonfødder, hvor pladerne er fastgjort. At der IKKE må males på de omkringliggende bygninger og lignende og at alle, der bruger de midlertidige gadegallerier, selv rydder op. Det gælder både almindeligt affald – men i særdeleshed også spraydåser og andet malegrej.
Projektet er en forsøgsordning og blandet afhængigt at, at de fastsatte regler bliver overholdt. Hvis ikke kan projektet lukke med øjeblikkelig virkning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top