For høj hastighed topper blandt ulykkesårsager
For høj hastighed og for dårlig orientering er de hyppigste forklaringer på, at trafikulykkerne sker. Det viser en ny undersøgelse fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU). Undersøgelsen er en samlet analyse af 291 alvorlige trafikulykker, som kommissionen har dybdeanalyseret i løbet af de seneste 13 år. For høj hastighed og for dårlig orientering medvirker hver især […]

For høj hastighed og for dårlig orientering er de hyppigste forklaringer på, at trafikulykkerne sker. Det viser en ny undersøgelse fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU). Undersøgelsen er en samlet analyse af 291 alvorlige trafikulykker, som kommissionen har dybdeanalyseret i løbet af de seneste 13 år.
For høj hastighed og for dårlig orientering medvirker hver især til op mod halvdelen af de 291 ulykker. Også andre trafikantfejl optræder hyppigt: Uopmærksomhed, fejlvurdering, forkert reaktion og spirituspåvirkning medvirker hver især til mellem en tredjedel og en femtedel af de undersøgte ulykker.
Stort set alle ulykkerne kunne have været undgået, hvis trafikanterne ikke havde lavet fejl. Der er oftest flere forskellige forhold, der medvirker til en ulykke, og i en del af de 291 ulykker medvirkede således også fejl o.l. ved vejene/omgivelserne og/eller ved køretøjerne til, at de skete.

Veje og biler skal forebygge
– Vores undersøgelse viser, at for høj hastighed er blandt de hyppigste årsager til ulykker. Det er helt afgørende at huske, at både små og store fartovertrædelser kan være fatale. Denne undersøgelse er sammen med HVU’s andre undersøgelser afgørende i det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde. For de er med til at vise, hvor vi skal lægge indsatsen for at redde liv, siger Sven Krarup Nielsen, formand for HVU.
– Hvor hastighedsovertrædelserne oftest er udtryk for et bevidst valg hos trafikanten, er uopmærksomhed og forkert reaktion noget, vi alle sammen kan komme til. Eksempelvis hvis andre ting i trafikken distraherer os. Det handler derfor om at indrette veje og køretøjer, så de bedst muligt forebygger og afbøder konsekvenserne af de menneskelige fejl, trafikanterne begår, sagde transportminister Magnus Heunicke ved fremlæggelsen af undersøgelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top