Arbejdsplan for det lokale miljøarbejde
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har vedtaget en arbejdsplan for miljøarbejdet i bydelen i 2015. Det handler bl.a. om Utterslev Mose, Vestvolden, et naturcenter, genbrug, høstfest, havedag og en redegørelse om bydelens mindre søer

På sit møde i december vedtog Brønshøj-Husum Lokaludvalg en ambitiøs arbejdsplan for 2015, der blandt andet lægger op til en særlig indsats omkring to af Lokaludvalgets helt store projekter.
Det ene drejer sig om deltagelse i udarbejdelse af et idéoplæg til en helhedsplan for Utterslev Mose.
Oplægget skal laves i samarbejde med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og Bispebjerg Lokaludvalg og skal efter planen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til august, med henblik på at der i forbindelse med budgettet for 2016 kan bevilges midler til udarbejdelse og implementering af en helhedsplan for Utterslev Mose, der kan genoprette miljøet og skabe endnu bedre muligheder for borgernes anvendelse af mosen og mosens omgivelser.
Det andet store projekt er realisering af visionen om et lokalt naturcenter ved EnergiCenter Voldparken.

Et lokalt naturcenter
Med baggrund i Brønshøj-Husum bydelsplan og helhedsplanen for EnergiCenter Voldparken fik Lokaludvalget for et år siden bevilget 577.000 kr. fra Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter til udarbejdelse af en projektbeskrivelse af et naturcenter i Husum. Centeret skal primært beskæftige sig med biologien i og omkring ferskvandsområder som fx Utterslev Mose og Vestvolden og henvende sig til både børn og voksne.
Projektbeskrivelsen er nu udarbejdet i samarbejde med Dansk Bygningarv og har fået navnet NATURBYEN. På sit møde i januar vil Lokaludvalget nedsætte en arbejdsgruppe, der skal lave en plan for, hvordan der videre skal arbejdes med at virkeliggøre projektet.

1 kommentar om “Arbejdsplan for det lokale miljøarbejde”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top