Ambitiøse mål i Tingbjerg/Husum
I sidste uge skrev overborgmester Frank Jensen og boligselskaberne SAB og fsb på en partnerskabsaftale, der understøtter den positive udvikling i Tingbjerg/Husum og med Københavns Borgerrepræsentations budgetaftalen for 2015 er der en række nye indsatser, som forhåbentlig kommer til at betyde, at Tingbjerg/Husum ikke længere bare er en blindtarm i København og en bydel man […]

I sidste uge skrev overborgmester Frank Jensen og boligselskaberne SAB og fsb på en partnerskabsaftale, der understøtter den positive udvikling i Tingbjerg/Husum og med Københavns Borgerrepræsentations budgetaftalen for 2015 er der en række nye indsatser, som forhåbentlig kommer til at betyde, at Tingbjerg/Husum ikke længere bare er en blindtarm i København og en bydel man kun kommer i, når man har et ærinde.

Etablering af cykelsti mellem Husum og Tingbjerg
Der er sat 25 mio. kr. til Husumforbindelsen fra Tingbjerg til Husumparken. Projektet indebærer bl.a. en cykelbro over Vestvolden, der vil binde Tingbjerg og Husum bedre sammen.

EnergiCenter Voldparken
2,6 mio.kr. i årlig drift i 2015-2018 til at understøtte sociale og kulturelle aktiviteter i EnergiCenter Voldparken.
Tingbjerg Svømmehal-weekendåbnet
0,6 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018, så Tingbjerg Svømmehal fortsat kan være åben for offentligheden i weekenden.

FerieCamp-udsatte boligområder
4,4 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018 til FerieCamps med aktivitetstilbud til børn-og unge i seks udsatte boligområder, hvoraf Tingbjerg og Husum er to af dem.

Tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg
0,8 mio. kr. til oprettelse af en udgående socialrådgiverfunktion fra kommunen til de praktiserende læger i Vanløse/Brønshøj/Husum. Derudover undersøges muligheden for oprettelse af en satellitklink i Tinbjerg i 2015 et antal praktiserende læger.

Utterslev Mose – ideoplæg
Der er sat 0,5 mio. kr. af til et ideoplæg for Utterslev Mose.

Ny start
5,8 mio. kr. i årlig drift 2015-2018 til Ny Start, som er en indsats for kriminalitetstruende unge midlerne er fordelt mellem Nørrebro og Tingbjerg/Husum.

Sociale partnerskaber
1,2 mio. kr. i årlig drift 2015-2016 til fem klubber herunder Brønshøj Boldklub.

Også SAB og fsb igangsætter nye indsatser i 2015
Gennemgribende renoveringer. I to selvstændige projekter renoveres den ældste del af Tingbjerg opført i starten af 1950’erne.
Udskiftning/reparation af skodder. Skodderne sidder på vinduerne.
Indbrudssikring af døre.
Pilotprojekt vedrørende tyveriskikring af hoveddøre ind til lejlighederne. Og ny elektronisk adgangskontrol på adgangsdørene.
Genskabelse af rekreativt område
Et område, der tidligere har været benyttet til midlertidige pavilloner, genskabes som grønt, rekreativt område. Desuden midler til forbedring af legepladser.

Et fakta-check af Tingbjerg/Husum
• Trygheden har været stigende og kriminaliteten faldende siden 2009.
• Det samlede gennemsnit for 9.a og 9.b i mundtlig dansk ved afgangsprøven på Tingbjerg Skole i 2014 var 8,7- Det er over en karakter højere end landsgennemsnittet i 2013.
• Der er en stigende lokal interesse for foreningsarbejde og demokratisk deltagelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top