Visioner for fremtidens fritidshjem i København
Med folkeskolereformens længere skoledage står vi nu i en tid, hvor der skal tages vigtige beslutninger omkring frem­tidens fritidshjem. Her er det min vision, at der i fremtiden skal være et godt fritidshjemstilbud til alle børn i København, og det skal ligge så tæt på folkeskolerne som overhovedet muligt. Fritidshjemmene skal være trygge og indbyden­de […]

Med folkeskolereformens længere skoledage står vi nu i en tid, hvor der skal tages vigtige beslutninger omkring frem­tidens fritidshjem. Her er det min vision, at der i fremtiden skal være et godt fritidshjemstilbud til alle børn i København, og det skal ligge så tæt på folkeskolerne som overhovedet muligt. Fritidshjemmene skal være trygge og indbyden­de miljøer, der hver især kan tilbyde noget særligt, som udvikler og interesserer børnene. Fritidshjemmene skal ikke væ­re som skolen, men deres akti­viteter skal koordineres med skolen og foreningslivet. Ende­lig skal fritidshjemmene have børn nok, så deres økonomi er bæredygtig. Folkeskolereformen har ændret skoleelevernes fritid, så der er mindre tid i fritidshjemmene. Men fritidshjemmene er stadig meget vigtige. De er det blot på en ny måde og med et større krav om, at skole og fritidshjem er koordineret. Det er vigtigt, at vi sørger for at udvikle fritidshjemmene, så børn og forældre ikke vælger dem fra, så nogle ender med at lukke. Et fritidshjem er et godt både udviklings- og fristed for børnene midt imellem skole og hjem. Derfor har jeg og SF støttet, at der for hver eneste folkeskole i København udarbejdes en konkret plan for, hvordan fritidshjemmet skal være. Vi har samtidig afsat penge til, at vi kan bygge om, så fritidshjemmene fysisk kan komme tætte­re på skolen. Forslagene bliver drøftet i Børne- og Ungdomsudvalget den 10. december 2014 og kommer så i høring i 8 uger. Derefter vil der blive fastsat en plan for hvert enkelt område i byen. Jeg opfordrer alle børn, forældre og pædago­ger til at deltage i debatten. I kan være sikre på, at jeres kommentarer, ideer og forslag vil blive overvejet, inden der tages politisk beslutning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top