Positiv modtagelse af forslag til lokalplan
Lokalplan-møde-02-45-14.jpg
Arkitekt Tue Alstrup Avnby gennemgik forslaget til lokalplan og svarede på mange af bemærkningerne fra de deltagende borgere der hovedsageligt gik på opklarende spørgsmål. Foto: Kaj Bonne.
Sidste uges borgermøde om forslag til lokalplan for Voldparken Skole var præget af en saglig positiv forventning til det kommende byggeri af en ny hal – og måske et naturcenter

Arkitekt Kim Vindbjerg fra Teknik- og Miljøforvaltningen bød på borgermødet onsdag i sidste uge i EnergiCenter Voldparken velkommen til de omkring 25 fremmødte og gjorde opmærksom på, at forslaget til lokalplan for den tidligere Voldparken Skole og området omkring skolen er i offentlig høring frem til den 10. november samt at eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal fremsendes til forvaltningen skriftligt.
Herefter var det arkitekt Tue Alstrup Avnby fra Byens Udvikling, der orienterede om selve forslaget til lokalplanen, der blandt andet skal skabe grundlag af byggeriet af en idrætshal, som der allerede er bevilget penge til.

Vilkår og muligheder
Tue Alstrup Avnby pegede på en række vilkår, der skal tages hensyn til i forbindelse med lokalplanen. – Der er en naturbeskyttelseslinje på 100 meter ved den fredede Vestvold, hvor der ikke må bygges, og derfor er den nye hal placeret som foreslået i den sydlige del af lokalplanområdet, syd for den nuværende hal, sagde Tue Alstrup Avnby.
Han fremhævede også, at de nuværende bygninger har en høj bevaringsværdi samt at disse bygninger ikke må overskygges af den nye hal, der derfor foreslås delvist nedgravet.
Forslaget til Lokalplan skal, udover at give mulighed for byggeri af idrætshallen, også sikre et byggefelt til eventuelt kommende naturcenter og til en grøn stiforbindelse. Byggefeltet til et naturcenter forslås lagt, hvor den tidligere pedelbolig lå.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top