Milliarder til tryghed og bedre boliger
Med udspillet til boligforhandlingerne lægger regeringen op til massiv renovering og ekstra fokus på tryghed

I sidste uge begyndte forhandlingerne om en ny boligaftale, hvor regeringen lægger op til en årlig renoveringsramme på omkring 2,7 milliarder og et øget fokus på trygheden i de udsatte boligområder.
Den nuværende aftale udløber med udgangen af 2014 og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S) ser frem til et godt forhandlingsforløb.
-I min tid har vi haft en god tradition for brede aftaler på boligområdet, og jeg ser frem til at lave endnu en bred aftale til glæde for den million danskere, der bor i den almene sektor. Med regeringens udspil lægger vi op til massive renoveringer og samtidig er det målet at styrke den boligsociale indsats, så vi udover gode boliger også får øget tryghed i de udsatte boligområder, siger Carsten Hansen.
Undersøgelser viser, at beboerne i de udsatte boligområder føler sig mindre trygge end i tilsvarende byområder. Områderne fremstår ofte som fysisk isolerede kvarterer i forhold til den øvrige by, og der er stort behov for renovering af boligerne og udearealer. Samtidig er der også behov for at skærpe den boligsociale indsats, så de meget gode kræfter trækker samme retning.
-Der er rigtig mange gode projekter, men der er også brug for, at vi i endnu højere grad sikrer, at de hænger sammen på tværs. Med udspillet til en ny boligaftale sørger vi for, at der er penge til både det fysiske løft, men også det mentale løft, som i lige så høj grad er nødvendig, siger Carsten Hansen.

Hovedpunkter i udspillet
• Renovering, som løfter den almene sektor under hensyn til de økonomiske samfundsvilkår og med blik for trygheden ( 12,3 mia. kr. fra 2015 til 2020).
• Sikre en effektiv boligsocial indsats i de udsatte boligområder, som kan løse de sociale og integrationsmæssige udfordringer. ( 1,9 mia. kr. fra 2015 til 2018 – inklusiv penge til huslejenedsættelser).
• Sikre indsats, så udsatte boligområder infrastrukturelt bliver bundet bedre sammen med resten af byen (ca. 600 millioner kr. fra 2017 til 2020).
• Reducere de problemer, der er med tomme almene boliger nogle steder i landet (800 mio. kr. fra 2015 til 2018).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top