Stive statslige regler om affald
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) vil spare knap 12.000 små virksomheder for administrationsgebyr på samlet set 9 mio. kr. Miljøministeren tøver

I denne uge dumper en opkrævning for gebyr af den kommunale affaldsordning ind af døren hos 25.323 københavnske virksomheder. I næsten halvdelen af tilfældene er der tale om virksomheder uden ansatte, og ofte er de drevet fra ejerens hjemadresse.
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) ville gerne droppe administrationsgebyret for de små virksomheder, der ofte kun har meget begrænsede mængder affald. Men stive statslige regler gør, at kommunen skal opkræve gebyrerne med mindre virksomheden har en branchekode, som Miljøstyrelsen har vurderet ikke producerer store mængder affald. Hvis kommunen vil fritage virksomheder med andre branchekoder for administrationsgebyret, kræver det en konkret vurdering af hver enkelt virksomheds affaldsmængder. En sådan konkret og individuel vurdering vil være meget ressourcekrævende og få den kommunale administration til at eksplodere.
-Vi får hvert år mange henvendelser fra små virksomheder, der er frustrerede over at skulle betale administrationsgebyr for en affaldsordning, de ikke benytter sig af. Men som kommune kan vi ikke fritage alle virksomheder uden ansatte per automatik. Miljøministeren bør komme de små virksomheder til undsætning og ændre på reglerne, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).
Morten Kabell har skrevet til Miljøminister Kirsten Brosbøl med en opfordring til at ændre på reglerne. Svaret blev ikke den håbede positive tilbagemelding fra den ellers erhvervsvenlige regering. Ministeren lovede dog, at forslaget vil indgå i en kommende evaluering af ordningen. Det undrer den københavnske borgmester.
-Jeg så gerne at staten skubbede endnu mere på den grønne omstilling med afgifter som redskab. Men det har ingen effekt at pålægge små virksomheder uden ansatte et administrationsgebyr for en affaldsordning. Det eneste vi får ud af ordningen er unødvendig administration. Og derfor er ordningen med til at fjerne forståelsen og accepten af grønne afgifter som vejen til et bedre miljø og klima, siger Morten Kabell.
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune vurderer, at det vil være stort set udgiftsneutralt for kommunen at droppe administrationsgebyret for de små virksomheder på grund af sparede omkostninger til udsendelse af opkrævninger og behandling af klager over gebyret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top