Samarbejdsaftale for udvikling af Tingbjerg/Husum
IMG_3619.jpg
Ruten i Tingbjerg en tidlig morgen. Foto: Foto: ef
Borgerrepræsentationen har på sit sidste møde godkendt, at Københavns Kom­mune indgår en samarbejdsaftale om byudvikling i Ting­bjerg/Husum med de almene boligorganisationer SAB og fsb.

I Budgetaftalen for 2013 blev der af­sat 1 mio. kr. i 2013 og 1 mio. kr. i 2014 til at udarbejde analyser af mulighederne for erhvervsudvikling og såkaldt revitalisering af Tingbjerg og Husum, Økonomiforvaltningen har sammen med Teknik- og Miljø­forvaltningen og de almene boligorganisationer gennemført en analyse, der peger på tiltag, som kan løfte og udvikle Tingbjerg/Husum. En central anbefaling i analysen er, at der er behov for at udarbejde en samlet plan for området. Kommunen og boligorganisationerne er derfor enige om at udarbejde en byudviklingsplan for Tingbjerg/Husum. Planen skal fungere som strategi for Tingbjerg/Husums omdannelse fra et udsat byområde til et attraktivt byudviklingsområde. Endvidere skal der udarbejdes helhedsplaner for Bystævneparken og Ruten.

Tre overordnede mål Samarbejdsaftalen indeholder hensigtserklæringer om byudvikling med tre overordnede mål, der skal nås frem mod 2025:

  • Et varieret og attraktivt boligudbud: Nybyggeri af private boliger og renoveringer af almene boliger.
  • Styrket erhvervsliv og flere udadvendte funktioner: Nyt privat erhvervsstrøg på Ruten, fysisk opgradering af byfunktioner (kulturhus, idrætshal, mv.) og tiltrækning af attraktioner.
  • Et åbent og trygt byområde: Nye og opgraderede vej-, cykel-, og gangforbindelser samt kollektiv trafik til Tingbjerg og Husum skal bryde isolationen.

Helhedsplanerne forventes at blive behandlet politisk i kommunen og i de almene boligorganisationer i foråret 2015. Under behandlingen af sagen i Økonomiudvalget stemte Venstre og Liberal Alliance imod og afgav følgende protokolbemærkning: ”Vi mener ikke, at forslaget løser problemerne. Vi ser hellere, at lejlighederne udstykkes og sælges som ejerlejligheder.

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top