Nyt initiativ skal øge brandsikkerhed hos ældre
Knap hvert andet offer i dødsbrande er over 67 år. Et nyt brandforebyggelseskoncept skal øge brandsikkerheden hjemme hos ældre. Konceptet Brandsikker Bolig bygger bl.a. på positive resultater fra England

Hvert år omkommer omkring 75 danskere i brande, og knap halvdelen af dødsofrene er 67 år eller ældre. For at medvirke til at nedbringe antallet af dødsofre er der udviklet et nyt koncept kaldet Brandsikker Bolig, hvor den kommunale hjemmepleje og brandvæsenet samarbejder om at øge brandsikkerheden hjemme hos ældre og andre udsatte borgere.
Grundlæggende for Brandsikker Bolig er brandforebyggende hjemmebesøg. Det går ud på, at hjemmeplejen via en screeningliste udpeger borgere med størst risiko for at blive ramt af en brand i eget hjem.
Brande, hvor nogen dør eller kommer alvorligt til skade, rammer nemlig langt overvejende private hjem. Og ofrene er oftest svage ældre eller andre udsatte mennesker, der i mange tilfælde er modtagere af offentlige plejeydelser.
Screeningslisten videregives til brandvæsenet, der besøger borgeren i hjemmet. Under besøget forklarer en brandforebyggelseskyndig om brandfarerne i hjemmet og rådgiver borgeren om, hvordan brandsikkerheden i boligen kan forbedres. Der kan også blive installeret en røgalarm under besøget.

Frivilligt hjemmebesøg
Et brandforebyggende hjemmebesøg er et frivilligt tilbud til borgerne, og før et besøg kan gennemføres, skal borgeren give sin tilladelse. Brandsikker Bolig tilbydes kommuner over hele landet. Konceptet er udviklet af Beredskabsstyrelsen i et samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) og med støtte fra TrygFonden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top