Mulighed for idrætshal og naturcenter i Voldparken
Voldparken-lokalplan-copy.jpg
Lokalplanområdet indtegnet på et luftfoto. I forgrunden boligbebyggelsen i Voldparken og til venstre Vestvolden. Øverst i billedet Åkandevej og et lille hjørne af Utterslev Mose. Foto: Byens Udvikling/Kbhvns. Kommune
Forslag til lokalplan for Voldparken Skole er i offentlig høring. Vedtages planen, skal den være grundlag for den allerede bevilgede idrætshal samt eventuel etablering af et bynært naturcenter.

Frem til 10. november er et forslag til lokalplan for området omkring den nedlagte Voldparken Skole i offentlig høring, og onsdag den 29. oktober, kl. 19-21, afholder Teknik- og Miljøforvaltningen et borgermøde om forslaget. Mødet afholdes på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65 i lokale 204 på 2. sal.

 

EnergiCenter Voldparken

Voldparken Skole blev lukket som skole i 2008 og fungerer i dag som udflytterbørnehave for 324 børn og som hjemsted for EnergiCenter Voldparken, der er et center for lokale aktiviteter, hvor engagerede kræfter de sidste 5-6 år har opbygget fysiske rammer for foreninger m.m. og forestået aktiviteter og samtidig er en organisation, der har fokus på stedets netværk og udvikling. EnergiCenter Voldparken huser i dag blandt andet også et produktionskøkken og lægger lokaler til Frivilligcenteret og p.t. Områdefornyelse Husum.

 

Den nye idrætshal

Lokalplanen skal muliggøre bygningen af den idrætshal, der allerede blev bevilget penge til i budgettet for 2014. Det er tale om en større hal, der skal anvendes af de lokale skoler men skal også være til rådighed til idræt for foreninger og klubber, primært til boldspil som fx håndbold, cricket og basketball. Hallen skal dog også kunne anvendes til andre aktiviteter bl.a. cheerleading og gymnastik. Ifølge forslaget skal der indrettes 300 tilskuerpladser, og hallen skal delvist nedgraves, for at den størrelses- og højdemæssigt passer ind i den eksisterende bebyggelse, der er udpeget som bevaringsværdig.

Hallens udvendige vægge planlægges opført med gule blødstrøgne teglsten, og der anlægges et nyt ankomstareal mellem skolen og den nye hal og mod Åkandevej. Det er et lokalt ønske, at disse pladser skal være robuste og kunne anvendes til en række aktiviteter som fx scene, ophold og uformel træning.

 

 Bynært naturcenter

Lokalplanen skal også sikre et byggefelt til et naturcenter. Brønshøj-Husum Lokaludvalg foreslår at placere et urbant naturcenter på EnergiCenter Voldparken, hvor Vestvolden møder Utterslev Mose. Et naturcenter i området skal skabe nye fællesskaber med aktiviteter og faciliteter og varetage natur- og kulturhistorisk formidling for børn og voksne.

Naturcenteret indgår som et projekt i Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2013, og i øjeblikket arbejdes på en mere detaljeret beskrivelse af projektet.

Energicenter-04-39-14

På dette område planlægges bygget en ny idrætshal. I dag fungerer stedet som legeplads for en udflytterbørnehave.
Foto: Kaj Bonne.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top