Måske nyt liv til Brønshøj Vandtårn
Vandtårn-01-40-14.jpg
Foto: Kaj Bonne.
Der er kommunale overvejelser om at tilbagekøbe det fredede vandtårn og den omkringliggende grund på Brønshøjvej 29. Det kan lette bestræbelserne for at anvende vandtårnet til lokale kulturaktiviteter – og måske give plads til en spejderhytte.

På torsdag skal politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget på Københavns Rådhus igen drøfte forholdene omkring det nedlagte og fredede vandtårn på Brønshøjvej samt om mulighederne for at hjælpe spejdergruppen Bellahøj 21st Barking, der bliver hjemløse inden for kort tid, når deres hytte på Herbergvej rives ned for at give plads til boligbyggeri på det område, der betegnes Bellahøjen, hvor det nu nedrevne vandreservoir også lå.

 

Indstilling om leje og køb

Forvaltningen har indstillet til politikerne, at kommunen går i forhandling med forsyningsselskabet HOFOR, der ejer vandtårn og grund, om en lejeaftale for 2015 samt et eventuelt senere køb i 2016, hvis der i budgettet for dette år bliver afsat penge til formålet. HOFOR er indstillet på at leje grunden ud og vil også gerne sælge både vandtårn og grund for 1,5 mio. kr. Der vil være en engangsinvestering på ca. 400.000 kr. til betonreparationer, og den årlige vedligeholdelse og drift skønnes at være omkring 330.000 kr.  Lejes grunden af Københavns Kommune, må det forventes, at en del af grunden lejes ud til spejderne, der så kan søge klubhuspuljen om tilskud til en ny spejderhytte.

 

Et tårn med muligheder og begrænsninger

Vandtårnet er fredet både indvendigt og udvendigt. Vil man ændre på vandtårnets arkitektur, og dermed gøre plads til ny funktion og aktiviteter skal der søges dispensation hos Kulturstyrelsen. En fremtidig anvendelse af tårnet kan både sigte lokalt eller have en mere bydækkende karakter. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har tidligere brugt vandtårnet til koncerter, og der er stor interesse for vandtårnet i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, bl.a. har udvalget holdt en idéworkshop om mulighederne for anvendelse af tårnet. Blandt forslagene var musiksted, teater, rappelling, cafe, kulturfunktioner og lysinstallationer.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i en henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget meddelt, at de støtter, at Københavns Kommune overtager vandtårn og grund. Lokaludvalget ser gode potentialer i, at Vandtårnet og grunden kommer på kommunens hænder, hvilket kan være med til at muliggøre Lokaludvalgets ideer om vandtårnet som vartegn for bydelen og som ramme for flere borgerrettede kulturaktiviteter.

Lokaludvalget har idéer på tegnebrættet om en koncert- og lysudsmykningsevent i december 2014, som sætter fokus på anvendelsesmulighederne i Brønshøj Vandtårn.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top