Ny cykelforbindelse mellem Tingbjerg og Husum
Energicenter-08-39-14.jpg
Projektchef Jan Salling Kristensen i Kobbelvænget, hvor den nye stiforbindelse efter planen skal etableres. Foto: Kaj Bonne.
En del af budgetforliget er aftalen om ”Husumforbindelsen” eller ”Den Grønne Forbindelse”, der er navnet på en ny gang- og cykelsti, der skal forbinde Tingbjerg og Husum på en bæredygtig måde - pris 25 mio. kr.

En grøn gang- og cykelsti vil senest i 2017 forbinde Tingbjerg og Husum. Stien er en del af en samlet cykelpakke på 75 mio. kr., som blev vedtaget som en del af budgetforliget i Københavns Kommunes for 2015. Initiativet glæder Stig Torp Kaspersen, formand for Samvirkende Boligselskabers bestyrelse i Tingbjerg: – Husumforbind­elsen understøtter vores ønske om at åbne Tingbjerg på en bæredygtig måde. Jeg ser frem til en dialog om den konkrete linjeføring i bebyggelsen, siger han.
Også i KAB glæder man sig over beslutningen. – Vi har i workshops og analyser arbejdet med, hvordan Tingbjerg kan blive mere tilgængelig og en mere integreret del af Brønshøj-Husum, ja sågar hele hovedstaden. Husumforbindelsen er et lille skridt på vejen og passer fint ind i det tankesæt, der kan understøtte disse mål. Jeg noterer mig også, at der er sat penge af til belysning, og det er uhyre vigtigt for trygheden, siger kundechef Lene Vennits fra KAB.

Et lokalt ønske opfyldes
Med forbindelse opfyldes et ønske fra både Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Områdefornyelse Husum, der begge gennem en årrække har arbejdet for at forbindelsen kunne blive realiseret som led i et løft til Tingbjerg og Husumområdet, ikke mindst i forbindelse med aktiviteterne på EnergiCenter Voldparken, hvor der i løbet af de næste år opføres en helt ny idrætshal med tilskuerfaciliteter, fortæller projektchef Jan Salling Kristensen fra Områdefornyelse Husum, der er både glad og stolt over Endvidere arbejder Brønshøj-Husum Lokaludvalg med planer om etablering af et naturcenter i tilknytning til EnergiCenter Voldparken og tæt på Utterslev Mose og Vestvolden.

Ruten
Efter planen vil Husumforbindelsen starte sit forløb i Tingbjerg og krydse Vestvolden via en ny bro. Derefter skal den løbe ad Kobbelvænget til Frederikssundsvej og videre ad Korsager Alle til en tunnel under S-banen ved Åvendingen. På Korsager Alle ved Smørumvej tilføjes et sydgående forløb ad Smørumvej og et kort stykke ad Karlslundevej til Husum skole/ Husumparken. Stiens samlede længde bliver i alt 820 meter.
Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen forventes forbindelsen at indeholde følgende større anlægselementer:
Stitilslutning i/til Tingbjerg, delvist ad eksisterende stier/veje (2 mio.kr.)
Bro over Vestvoldens voldgrav (7,3 mio.kr).
Den centrale del af Husumforbindelsen fra Voldgaden og ad Kobbelvænget til Frederikssundsvej og herfra frem til Husumparken (10 mio. kr.). Indeholder, foruden trafikale ændringer, også opholdsarealer mm.
Bedre cykelforhold på Korsager Allé til tunnel under S-banen ved Åvendingen (1,7 mio. kr.)
Belysning (dækker også belysning på Vestvoldruten, som krydser Husumforbindelsen) (4 mio. kr.)
Det forventes, at der i løbet af næste år afholdes et borgermøde om den konkrete udformning og linjeføring for stiforbindelsen. Herefter skal der udarbejdes en konkret plan, der efter en høring og politisk behandling, sendes i offentligt udbud.

 

Kort over den planlagte linjeføring af stiforbindelsen. Tegning: Områdefornyelse Husum.

Kort over den planlagte linjeføring af stiforbindelsen. Tegning: Områdefornyelse Husum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top