Bøger om Brønshøjs historie (1)
BHAKVA4foto.jpg
Titelbladene på de to første bøger om Brønshøjs historie. Foto: Kaare Vissing.
Som det er mange bekendt, ”mistede Brønshøj sin selvstændighed”, da sognet Brønshøj-Rødovre blev delt, og Brønshøj blev indlemmet i Københavns Kommune den 1. januar 1901

Brønshøj, Husum og Utterslev var dengang landsbyer – med landbrug som det dominerende erhverv. Men i de første tiår af det 20. århundrede skete der en voldsom udvikling hen imod det bysamfund, som vi kender i dag. Langs Frederikssundsvej skød etageejendomme op, og nord og syd derfor blev gartnerier og bondegårde erstattet af villaer og virksomheder.
Og minsandten om ikke også Brønshøj fik den – mig bekendt – første bog om sin historie. Det var ”Fra den gamle landsby BRØNSHØJ BY – gennem 200 Aar” af Valdemar Møller. Bogen udkom på H. Hagerups Forlag i 1922. Trods det nævnte tal i titlen, går forfatteren helt tilbage til oldtiden – dog kun for en kort bemærkning. Til gengæld behandler han indgående perioden 1659-1720, der var præget af Danmarks krige mod Sverige. Men rigtigt er det, at hovedvægten er lagt på tiden derefter helt frem til året for bogens udgivelses.
Valdemar Møller bringer en lang række beretninger om livet i landsbyen, ikke mindst fra 1700-tallet – dette sker på grundlag af kilder som ”Tingbøger fra Københavns Rytterdistrikts Birk” og ”Kirkebøger for Brønshøj Sogn” (fra 1660). Nok så interessante er dog ”Herslebs Indberetninger til Hoffmans Fundationer (1761), fordi disse indeholder en række ofte bidende bemærkninger af Peder Lorentz Jacobsen Hersleb, som var sognepræst i Brønshøj 1744-1768.
Bogen slutter lidt vemodigt med en omtale af det gamle bondesamfund, som da var ved at forsvinde.
En af Brønshøjs mange ildsjæle i det 20. århundrede var boghandler C.G. Calberg, der drev sin butik på hjørnet af Frederikssundsvej og Brønshøjholms Allé fra 1922 til 1970. I 1949 forestod han udgivelsen af bogen ”Det gamle Brønshøj – og det nye” i folioformat. Den blev skrevet af Paul Moes, mens den dengang berømte forfatter Martin A. Hansen skrev en vægtig introduktion deri.
Bogen indeholder et væld af billeder. Og den slutter, som det lå i tiden umiddelbart efter den 2. verdenskrig, med et optimistisk syn på fremtiden – her naturligvis på det nye Brønshøj-Husum, som da var ved at skyde op af mulden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top