Stor regning til grundejere
IMG_3904.jpg
Grundejere på Fuglsang Allé skal hver betale op til 35.000 kr. for istandsættelse af vejen, Det er nemlig en såkaldt privat fællesvej. Men det er mest andre, der slider på vejen

Det kan være en dyr fornøjelse at være grundejer i Københavns Kommune. I Brønshøj-Husum er de fleste villaveje private fællesvej, hvilket blandt andet betyder, at det er grundejerne, der selv skal betale for vedligeholdelsen af vejen. Normalt skaber dette ikke større problemer, men hvor de private fællesveje fungerer som gennemkørselsvej eller har særlig belastende trafik, kan det betyde udgifter for grund­ejerne til vejvedligeholdelse, som flere grundejere finder urimelige.

Daginstitution, plejehjem og stort teknisk anlæg
Fuglsang Allé blev for nogle år siden overdraget fra Københavns Kommune til de lokale grundejere, uden dog at vejen var bragt i orden. På strækningen mellem Brønshøjvej og Borreby ligger en række villaer samt en større daginstitution med bl.a. bustrafik til en tilknyttet skovbørnehave, plejehjemmet Johannesgården samt et stort kommunalt teknisk anlæg, nemlig en transformatorstation. Dette betyder en til tider kraftig trafik af også større køretøjer – en trafik der i betydeligt omfang er med til nedslidning af kørebanen.
Brønshøj-Husum Avis har talt med en af beboerne på vejstykket. Hun har fået en regning på 32.000 kr. i forbindelse med anlægget af en ny vejbane, og finder dette fuldstændig urimeligt, da det ikke er beboerne selv, der i særligt omfang slider på vejen. Hendes henvendelse til Københavns Kommune har dog ikke fået kommunen til at lave en anden fordelingsnøgle for udgifterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top