Fremtidens valg og vejledning
thumb1.jpg
Foto: Erik Smed
På Bellahøj Idrætsskole har 8.x med 22 elever, deltaget i et forløb hvor formålet har været, at forberede de unge på deres fremtidige valg af ungdomsuddannelse

Det har desuden haft til formål, at bibringe eleverne færdigheder de vil kunne anvende med henblik på at træffe valg og lægge realistiske planer for fremtiden. Danmark skal i fremtiden leve af uddannelse og innovation, og derfor er det væsentligt, at kunne bistå eleverne med at vælge positive mestringsstrategier, når de møder vanskeligheder i livet og derudover yde systematisk støtte til frafaldstruede, så de udvikler nødvendige positive strategier.
Som lærer og underviser i en udskolingsklasse, sørger vi, i samarbejde med uddannelsesvejlederen, til dagligt for, at der er faglig styring med sikkerhed for faglig udvikling i de enkelte fag. Vi kan hjælpe eleverne med at forstå sammenhængene mellem fagene og de virksomheder der en dag, skal være deres arbejdsplads.
Erik Smed, klasselærer

Teknisk skole
Vi tilbragte fem dage på TEC i Søborg. Hele forløbet drejede sig blandt andet om afklaring af valg af uddannelse efter 9.kl.. Vi kom der ud mandag morgen hvor vi blev modtaget med glæde og interesse for at informere os om forløbet. Vi fik en rundtur på stedet med uddybelse af de forskellige uddannelses muligheder på TEC. Vi var blandt andet på maleruddannelsen hvor vi fik lov til at udforske vores kunstneriske evner, og male et maleri vi kunne få med hjem, Vi var desuden på rundvisning i tømrerværkstedet – ham der viste os rundt var så rar og lærte os en

Et højt kreativt niveau
Vi blev mødt af en fra hver uddannelsesretning, som forklarede grundigt om de forskellige muligheder uddannelsen kunne bruges til efterfølgende. De sørgede for, at vi alle fik muligheden for et fantastisk indblik i uddannelsesretningerne. De gjorde meget ud af at ingen skulle stå tilbagemed et spørgsmål til de forskellige uddannelser som ikke blev besvaret.
Det kreative niveau var højt. Vi lavede noget næsten alle dage, som krævede koncentration og interesse for kreativitet. I deres forløb indgik nemlig et par projekter, som vi selv skulle formå at få produceret med hjælp fra lærerne på stedet. Vi fik om fredagen mulighed for at færdiggøre vores projekter, som vi selvfølgelig kunne bringe med hjem til vores familier. Igennem hele grundforløbet var der undervisning om de forskellige materialer man arbejder med og noget matematisk.
Vi var alle rigtig store fans af TEC’ kantine, det var super dejligt at komme hen til sådan et stort madudvalg, efter nogen hårde timer med god undervisning.

Udbytte
Lærerne havde en god indstilling til formålet med ugen, og de nåede godt ind til os med deres pædagogiske undervisning i det korte grundforløb vi havde på TEC. Det var en rigtig god og lærerig uge, de havde lagt rigtig mange kræfter i undervisningen. Vi tror, at vi alle gik derfra med en lille bevidsthed om vores studieretning da ugen var gået. I så fald, hvad man kunne udelukke man ikke skulle gå efter. Vi fandt i hvert fald ud af, at det ikke er TEC vi skal gå på efter 9. klasse, men vi er sikre på, at der er andre i vores klasse, der helt sikkert vil på TEC, og det vil være en fremragende uddannelsesmulighed for deres vedkomne.
De fik formået at afslutte ugen på en god og forklarende måde. De afrundende forløbet ved at opsummere og snakke med os alle.
Skrevet af: Rikke Rylander, Alberte Hvas og Michala Holst Ebert Iversen, 8. kl.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top