Nyttejobs nytter – også for de unge
Jeg er tilfreds med, at vi i kommunerne nu har mulighed for at sende kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik; de såkaldte nyttejobs

Ordningen understreger princippet om, at man netop gør sig nyttig for at modtage sin kontanthjælp.

I Københavns Kommune har vi særligt på teknik- og miljøområdet mulighed for at oprette nyttejobs. Borg­mesteren på området, En­heds­listens Morten Kabell, forsikrer om, at ordningen fungerer. Nyttejobs fortrænger ikke aktuelt ansatte fra deres arbejde, og der ansættes medarbejdere i samme takt som det hidtil har været planen. Dermed er vejen banet for at Københavns Kommune fuldt ud kan udnytte ordningen.

Jeg vil dog hejse et alvorligt flag. Det viser sig nemlig, at op mod halvdelen af de unge på kontanthjælp takker nej til at tage et nyttejob – så vil de hellere undvære kontanthjælpen. Det tyder på, at der er noget rystende galt med kontanthjælpssystemet og indstillingen hos de unge. Jeg mener at den enkelte bør yde det man kan, for til gengæld at kunne forvente hjælp til forsørgelse når man har behov for det. Hvis de unge lige så vel kan undvære den offentlige støtte, bør vi tage kontanthjælpsordningen op til kraftig revision.

Det forkromede formål med nyttejobs er at få de arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere over i varige jobs i den private sektor eller i uddannelse. På den måde giver nyttejobs mening som en kortere vej tilbage til arbejdsmarkedet. Til gavn for den enkelte kontanthjælpsmodtager og for samfundet som helhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top